Formandsbog

 

 

Danmarks Marineforenings Skyttelav

Skyttelavets Formandsbog

 

 

Formandsbogen er det værktøj som det enkelte Skyttelav har, at bruge sammen med Håndbog for afdelingsformæd for Marineforeningen.

Der er flere ting i håndbog for afdelingsformænd som også er gældende i Skyttelavet.

 

En opdateret Formandsbog kan rekvireres hos Skytteudvalget af de enkelte lav, enten via mail eller på telefon.

 

Herunder kan ses et sæt standardvedtægter for et skyttelav.

 

 

 

 

 

www.skyttelavet.dk © 2014