Bestemmelser for afvikling af skydning ved Marineforeningens Landsskyttestævne.

 

 

Skydningen er en kammeratlig konkurrence, der afvikles i weekenden i uge 11, hvor vi på en 15m bane dyster om Landspokalen og kåre en Landsskytte og en veteran Landsskytte.

Hvis skydningen ikke kan afvikles denne weekend, meddeles alternativ dato senest året før.

 

 

For at undgå misforståelser er følgende regler vedtaget.

 

Hovedskydningen afvikles som en 20 skuds skydning, der skydes på ringskive 84-2 Med 2 skud i hver skivetegning, eller elektronisk markering hvor det forefindes.

Der er et frit antal prøveskud, patroner medbringes af skytten selv, eller købes på stedet.

 

Der skydes med enkeltskuds rifler, standard eller fririffel cal. 0.22,der må ikke bruges optiske sigtemidler (kikkertsigte) og påklædning er fri. Remstøtte er tilladt.

 

Skydestillinger

 

Fritstående

Skytten skal stå frit med begge fødder på underlaget, geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet der er nærmest skulderen. Venstre/højre overarm og albue må støtte på brystet og/eller hoften. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Geværet må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.

 

Veteraner

 

Veteraner er skytter på 60 år eller ældre, skydestillingen for veteraner er følgende

 

Det er frivilligt for veteranskytter at skyde med albuestøtte eller høj gaffel men hvis der skydes med støtte skal skiverne være mærket med et V.  

 

Veteraner fratrækkes 8 point i det samlede resultat, ved en 20 skuds serie.

 

Skydning i høj gaffel.

Riflen må kun hvile i gaflen, enhver anden støtte er ikke tilladt, skytten skal stå helt frit fra skydebordet og må ikke røre ved dette eller evt. sideafskærmning. Riflen skal hvile på det forreste del af skæftet og må ikke røre eventuelle rembøjler. Riflen skal støttes af begge hænder, der skal være anbragt bag gaflen, samt den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Det er ikke tilladt, at berøre eller låse riflen mod gaffel støtten.

 

Stående med albuestøtte.

Riflen skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Riflen må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand. Begge underarme og ærmer på jakken skal være klart synligt løftet fra bordpladen fra albuen og nedefter, skyttens venstre underarm må ikke danne en vinkel på under 30* fra bordpladen. Remstøtte er tilladt.

 

Skyttens venstre og højre albue, samt den del af skyttens bryst/mave der vender ind mod bordkanten, må hvile mod bordkanten, enhver anden støtte er ikke tilladt.

 

 

Straffe.

Overtrædelse af bestemmelserne skal straffes med enten en advarsel eller diskvalifikation.

 

Er det åbenbart at en skytte har opnået en tydelig fordel ved overtrædelsen, SKAL skytten diskvalificeres

 

FORSTYRRELSER:

Føler en skytte sig under skudafgivelsen forstyrret ved f.eks. stød eller slag, skal Banekommandøren eller skydelederen straks underrettes. Efter undersøgelsen kan skuddet annulleres og vedkommende der var skyld i episoden, kan straffes med fratrækkelse af 2 point i det samlede resultat.

 

 

 

SKUD I UTIDE:

Skud der går af, af anden årsag end ovenstående regnes for sigtet skud og resultatet er gældende.

 

 

SKUD I FORKERT SKIVE:

Skud i forkert skive regnes som forbiskud, banekommandøren eller Skydelederen skal straks underrettes og det på gældende skud afmærkes, hvis man ikke kan sige hvilket skud det er, skydes der om på en ny skive og den gamle skive annulleres, det hele mærkes så der ikke bliver tvivl ved skivekontrollen.

 

FOR MANGE SKUD I SKIVEN:

Hvis der for mange skud i en skive og det ikke er skyttens skyld(se ovenstående) skal skytten skyde en ny skive, med mindre skuddene har samme værdi og derfor ingen indflydelse har på resultatet ved annullering. 

Har en skytte placeret mere end 2 skud i samme skivetegning, kan Skydelederen/Dommeren vælge at godkende skiven, hvis det samlede antal skud ikke overstiger 20.

Konstateres der mere end 20 skud i den samlede serie annulleres et tilsvarende antal af de bedste skud.

 

Tildragelsen skal meddeles Banekommandøren/Skydelederen med det samme.

 

Hvis en skytte giver urigtige oplysninger, straffes skytten med diskvalifikation.

 

Skivekontrol.

 

Banekommandøren skal være tydeligt afmærket så alle kan se hvem han er.

 

Skydelederen er det arrangerende Lavs formand/næstformand.

 

Skytteudvalgets medlemmer er højeste instans i tilfælde af uenighed om en tildragelse, deres afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.

 

Skiverne bedømmes med elektronisk skivetæller.

 

SKIVERNES BEDØMMELSE:

 

I totalresultatet anføres antallet af x10ere efter en skråstreg. F.eks. er der i en skydning opnået 190 point med 5 x10ere skrives det som 190/5. Dersom 2 eller flere skytter opnår samme pointsum i en skydning, går den skytte forud der har flest x10ere,10ere,9ere,8ere osv. i hele skydningen. Er der stadig lighed tages sidste skud, næstsidste skud osv. Hvis det er et spørgsmål om en Veteran og en Fritstående går den Fritstående forud. Samme fremgangsmåde anvendes for hele holdet, hvor der er pointlighed mellem 2 eller flere hold, hvor der er tale om de præmiegivende placeringer ellers anvendes der delt placering.

 

 

Hold.

Hvert Lav kan stille med et ubegrænset antal skytter, mindste antal for at danne et hold er 5 skytter. Der må være op til 5 veteraner på hvert hold.

 

Stiller et hold med mindre end 5 skytter, deltager de ikke i holdkonkurrencen, men deltager individuelt. Landsskytten kan dog godt fremkomme selv om hans Lav ikke stiller fuldt hold.

 

Landsskytten bliver den fritstående skytte der opnår det højeste pointtal.

 

Veteranskytter kan godt blive bedste holdskytte.

 

Veteranlandsskytten er den Veteran der har den højeste pointsum uden fradrag.

 

Landspokalen går til det Lav som har det bedste holdresultat.

 

Fremgangspokalen går til det hold der har den største fremgang/mindste tilbagegang i forhold til året før. Holdet skal have bestået af 5 skytter hvert år.

 

Denne skrivelse skal altid forefindes på skydebanen under afviklingen af skydningen.

 

Vedtaget på Landsmødet i Næstved d. 7.september 1991

 

Revideret 1994, 1977, 1999, 2000, 2003, 2008, 2013.

Ændret efter fremsatte forslag, 2015.