Skyttelavets tegn

 

 

Danmarks Marineforenings Skyttelav

Skyttelavets tegn

 

Medlemstegn "Søstjernen"

 

Skyttelavets medlemstegn er en Søstjerne.

Søstjernen lever i vandet og symbolisere vores tilhørsforhold til Marinen og "søens folk". I midten er der de inderste ringe i en ringskive, og den hænges i en kæde under Marineforeningens medlemsemblem, da vi er en underforening i Marineforeningen.

Søstjerne udleveres af den lokale afdelingen, efter deres retningslinjer og traditioner.

 

Hæderstegn

 

Ved ansøgning om hæderstegn rettes henvendelse til Skytteudvalgsformanden for rekvisition af ansøgningsskema, skemaet udfyldes og returneres til Formanden. Efter behandling i Udvalget meddeles det ansøgende Lav om Hæderstegnet er beviliget eller ej, hvis det er bevilliget fremsendes hæderstegn og diplom til det ansøgende Lav.

Der må forventes en ekspeditionstid på min. en måned.

 

Hæderstegn

 

Hæderstegn tildelt af Skytteudvalget. Tegnet er med blå/hvid bånd.

 

Æresmedlem i lokal afdeling

 

Det er den lokale afdelingsbestyrelse der indstiller et medlem til æresmedlem af afdelingen. Æresmedlems emblemet bestilles hos udvalgskassereren, som fremsende tegn og diplom. Der må forventes en ekspeditionstid på min. en måned. Tegnet er med blåt bånd

 

Æresmedlem af SL i Danmark

 

Det er Skytteudvalget der udnævner et æresmedlem af Skyttelavet i Danmarks Marineforening. Tegnet er med blå/hvid bånd.

 

 

 

Landsskytte og Veteran Landsskytte

 

Landsskytte tegnet udleveres til årets Landsskytte, som er den fritstående skytte med det højeste resultat ved Landsskydningen. Dette terg er med rød/hvid bånd.

 

Veteran Landsskytte tegnet udleveres til årets Veteran Landsskytte, som er den veteran skytte med det højeste resultat ved landsskydningen, Dette tegn er med rød bånd.

www.skyttelavet.dk © 2014