Afdelinger

Skyttelavene i Danmark

 

 Mail til webmaster


Afdeling

Tillidspost

Navn

Telefon

E-mail


Skytteudvalgsformand

Pierre Jensen

51 59 33 72


Næstformand/Kasserer

Gunnar Kristensen


20 48 04 56


Skytteudvalgets konto

Reg. nr. 9363 3840102563
Sekretær

Bo Nielsen

20 29 64 14


Brøndby

Skyttelavsformand

Henning Aadorf

40 89 41 94

Ebeltoft

Skyttelavsformand

Erich Franzen


40 71 95 09


Esbjerg

Skyttelavsformand

Lars Raunsbæk

20 42 62 26 

Fåborg

Skyttelavsformand

Martin Prætorius

40 28 55 38

Grenå

Skyttelavsformand


Hals

Skyttelavsformand

Finn Munk

22 25 55 51

Hanstholm/

Thisted

Skyttelavsformand

Finn Busch Hansen

97 96 10 26

Halsnæs

Skyttelavsformand

Bent Olsen

20 27 34 56

Kalundborg

Skyttelavsformand

Jørgen Bysted

24 45 45 20

Kerteminde

Skyttelavsformand

Preben Mohr Ernst

65 32 41 77

Kgs. Lyngby

Skyttelavsformand

Niels Hald

42 15 27 50

Kolding

Skyttelavsformand

Michael Wittorff

29 72 44 21

København

Skyttelavsformand

Ole Reese

22 94 60 83

Nyborg

Skyttelavsformand
Næstved

Skyttelavsformand

Lars Ellersted

81 44 08 52

Odense

Skyttelavsformand

Ole Bøvig

40 36 38 16

Randers

Skyttelavsformand

Gunnar Kristensen

20 48 04 56

Skive

Skyttelavsformand

Johnny Aagaard

20 33 27 04

Svendborg

Skyttelavsformand

Niels Marcussen

75 50 44 54

21 24 96 30

Århus

Skyttelavsformand

Kai Berg

86 25 59 64

29 24 34 27

www.skyttelavet.dk © 2014