Formål            Danmarks Marineforenings Skyttelav

               

Skyttelavets formål


I flere lokalafdelinger af Marineforeningen er der oprettet skyttelav, hvor lavets medlemmer kan vedligeholde deres skydefærdighed fra tjenesten i søværnet.


Skyttelavene har selvstændig bestyrelse og økonomi, men til varetagelse af alle sager vedrørende skydninger er der under landsbestyrelsen nedsat et skytteudvalg,


Skytteudvalget hjælper de enkelte skyttelav med at løse de spørgsmål der opstår angående regler og oprettelse af skyttelav


Skyttelavene konkurrerer bl.a. med lokale soldaterforeninger og andre skytteforeninger, og hvert år i marts måned afholdes Landsskyttestævne, hvor medlemmer af skyttelavene mødes til konkurrence skydning og kammeratligt samvær.


Som medlemmer i et skyttelav kan kun optages medlemmer af marineforeningen, men medlemmer af en afdeling, som ikke har eget skyttelav, kan dog optages i en anden afdelings skyttelav. 

 Mail til webmaster


www.skyttelavet.dk © 2014