Formål og privatlivspolitik

 

 Mail til webmaster


Skyttelavets formål


I flere lokalafdelinger af Marineforeningen er der oprettet skyttelav, hvor lavets medlemmer kan vedligeholde deres skydefærdighed fra tjenesten i søværnet.


Skyttelavene har selvstændig bestyrelse og økonomi, men til varetagelse af alle sager vedrørende skydninger er der under landsbestyrelsen nedsat et skytteudvalg,


Skytteudvalget hjælper de enkelte skyttelav med at løse de spørgsmål der opstår angående regler og oprettelse af skyttelav


Skyttelavene konkurrerer bl.a. med lokale soldaterforeninger og andre skytteforeninger, og hvert år i marts måned afholdes Landsskyttestævne, hvor medlemmer af skyttelavene mødes til konkurrence skydning og kammeratligt samvær.


Som medlemmer i et skyttelav kan kun optages medlemmer af marineforeningen, men medlemmer af en afdeling, som ikke har eget skyttelav, kan dog optages i en anden afdelings skyttelav.


Privatlivspolitik


Danmarks Marineforening Skytteudvalg.


Pr. 28. maj. 2018 indførtes persondataforordningen.

Det betyder skærpede krav til hvordan foreninger, institutioner, virksomheder

og offentlige myndigheder skal og må behandle medlemmers, kunders og andres personlige data. Loven skal overholdes, også af Danmarks Marineforenings - Skyttelavudvalg. Et af kravet er at vi skal orientere om, hvordan vi håndterer jeres data.


Persondata opdeles i 2 grupper, almindelige persondata og i følsomme persondata

Danmarks Marineforenings Skytteudvalg anvender kun almindelige persondata.

Almindelige persondata som Skytteudvalget anvender, er b. la. navn, adresse, telefon nr. e-mail adresse og hvilken afdeling man tilhører samt opnåede resultater i Hjemmebaneskydningen og Landsskydningen.


Skytteudvalget anvender følgende data for:


Afdelingernes Formænd:


Afdeling, navn, adresse, telefon nr. og e-mail adresse, disse offentliggøres i års protokollen fra Landsmødet. Disse data udskiftes senest året efter, vi af afdelingen er gjort bekendt med der er valgt ny formand.

Data slettes ikke fra tidligere års protokoller, da de er af historisk interesse.


Medlemmer der er tilmeldt Hjemmebaneskydning eller Landsskydningen:


Afdeling, navn og opnået resultat i en af ovennævnte skydninger. Disse data offentliggøres på Skyttelavets hjemmeside samt offentliggøres i års protokollen fra Landsmødet.

Data slettes ikke da de er af historisk interesse.


Foto fra arrangementer:


Billeder fra Landsskyttestævnerne betragtes af Skytteudvalget som almindelige situations billeder fra stævnet og det sociale liv i forbindelse hermed. Disse billeder kan som udgangspunkt frit offentliggøres, j. fr. GDPR reglerne, også selv om de enkelte personer kan genkendes. 


www.skyttelavet.dk © 2014