Formandsbog            Danmarks Marineforenings Skyttelav

               

Skyttelavets FormandsbogFormandsbogen er det værktøj som det enkelte Skyttelav har, at bruge sammen med Håndbog for afdelingsformæd for Marineforeningen.

Der er flere ting i håndbog for afdelingsformænd som også er gældende i Skyttelavet.

 


En opdateret Formandsbog kan rekvireres hos Skytteudvalget af de enkelte lav, enten via mail eller på telefon.


Herunder kan ses et sæt standardvedtægter for et skyttelav.Standardvedtægter for Marineforeningens Skyttelav
Direktiv for Skytteudvalget

 

 Mail til webmaster


www.skyttelavet.dk © 2014