Skydestillinger


Fritstående

Skytten skal stå frit med begge fødder på underlaget, geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet der er nærmest skulderen. Venstre/højre overarm og albue må støtte på brystet og/eller hoften. Geværet skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Geværet må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand.

 

Veteraner

Veteraner er skytter på 60 år eller ældre, skydestillingen for veteraner er følgende

Det er frivilligt for veteranskytter at skyde med albuestøtte eller høj gaffel men hvis der skydes med støtte skal skiverne være mærket med et V. 

Veteraner fratrækkes 8 point i det samlede resultat, ved en 20 skuds serie.

Skydning i høj gaffel.

Riflen må kun hvile i gaflen, enhver anden støtte er ikke tilladt, skytten skal stå helt frit fra skydebordet og må ikke røre ved dette eller evt. sideafskærmning. Riflen skal hvile på det forreste del af skæftet og må ikke røre eventuelle rembøjler. Riflen skal støttes af begge hænder, der skal være anbragt bag gaflen, samt den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Det er ikke tilladt, at berøre eller låse riflen mod gaffel støtten.

Stående med albuestøtte.

Riflen skal støttes af begge hænder og den ene skulder, kinden må anbringes mod skæftet. Riflen må IKKE berøre eller hvile mod noget andet punkt eller genstand. Begge underarme og ærmer på jakken skal være klart synligt løftet fra bordpladen fra albuen og nedefter, skyttens venstre underarm må ikke danne en vinkel på under 30* fra bordpladen. Remstøtte er tilladt.

Skyttens venstre og højre albue, samt den del af skyttens bryst/mave der vender ind mod bordkanten, må hvile mod bordkanten, enhver anden støtte er ikke tilladt.